Utvikling av menneske - team - bedrift

LEDERTRENING

Sammen mot dine mål

Sett deg mål og få gode verktøy for å nå dem - sammen mot dine mål

Zenit coacher ledere fra der de er i dag til der de ønsker å være.

Dette gjør vi ved å identifisere og eliminere de mentale hindrene som påvirker din arbeidshverdag og kan svekke din livskvalitet.

Som din coach er det vårt ansvar å lege til rette for en målrettet coachingprosess som tar vare på deg og din bedrifts behov

på en etisk og profesjonell måte. 

Coaching er ikke rådgivning i tradisjonell forstand da det er et forhold mellom to jevnbyrdige parter der effekt av prosessen i stor grad avhenger av ditt engasjement og villighet til å omsette innsikt og bevissthet i handling.


Ledertrening er en 1 til 1 coaching der vi gjennomfører samtalene fysisk eller digitalt.

Kan gjerne kombineres med våre andre tilbud rettet mot bedrift og team.

LEDERGRUPPER

Mentaltrenig - Mindfullnes - Restorativ yoga

BALANCE YOUR MIND, BODY & SOUL


Zenit samarbeider med Mindfulness med Gro. Sammen tilbyr vi skreddersydde pakker med fokus på balanse i hele kroppen ved hjelp av mentaltrening, mindfulness trening og ulige yoga og avspennings teknikker.

For å starte en gruppe ønsker vi min.8 interessenter. Dere trenger ikke komme fra samme bransje/organisasjon.

Meld din uforpliktende interesse - vi tar kontakt så snart vi ser at vi kan starte en gruppe.

For mer informasjon om mindfulness, restorativ yoga og Mindfulness med Gro - klikk her: kommer snart