Utvikling av menneske - team - bedrift

Glade arbeidsdager gir gode resultat.

-skap effektive medarbeidere - god ledelse - førnøyde kunder med Zenit som sparringspartner-

UTVIKLING OG VEKST

TEAMCOACHING

MÅL MED TEAMCOACHING


Et team som opplever arbeidsglede vil sammen være:


 • effektive
 • løsningsorienterte
 • metalt sterke / motstandsdyktige
 • motiverte
 • respektfulle 
 • tydelige
 • inkluderende / rause
 • samarbeidsvillige
 • kreative
 • engasjerte
 • omsorgsfulle
 • resultatfokusert
 • kunnskapsrike

LEDERTRENING

Hvilken lederstil har du?

Balanserer du mellom jobben "på gulvet" og  jobben på kontoret?

Ønsker du en sparringspartner?

 

La oss stille deg de gode spørsmålene for å:

 • Hente frem dine beste ressurser 
 • Skape bevissthet om egne tankemønster
 • Ta hensiktsmessige valg for deg (din familie) og dine ansatte
 • Tydeliggjøre verdier
 • Forbedre kommunikasjonen
 • Finne egen motivasjon
Ledercoaching

BEDRIFTSCOACHING

Hva er bedriftens visjon?

Hva er bedriftens verdier?

Hvilke mål jobber dere mot, og hva er strategien for å nå målene?


 

Finn mål, strategier og utviklingsideer som er:

 • Spesifikke
 • Målbare
 • Attraktive
 • Realistiske
 • Tidsbestemte
 • Økologiske
 • Formulert positivt 

 

Vi skreddersyr prosessen til din bedrift.

KURS / WORKSHOPSKurs og workshops tilpasses hver bedrit / team.


 

Tema:


 • Motivasjon
 • Kommunikasjon
 • Samhold / samarbeid 
 • Hvem er du i teamet?
 • Skape felles mål, delmål, strategi og engasjement
 • Bedriftens visjon / misjon
 • Jobbe smart
 • Stressmestring
 • Kundepsykologi
 • Salg

 

COACHING HOS ZENIT


Vi bygger vår coaching på nevrosemantikk og nevrolingvistisk programmering (NLP),

som er coachingmodeller basert på kognitiv psykologi.

Ved bruk av anerkjente teknikker jobber vi for å få tak i de bakenforliggende tankemønstrene som styrer vår adferd. Med denne innsikten kan du ta de mest hensiktsmessige valgene for deg selv, teamet og bedriften.


Coaching er ikke rådgiving i tradisjonell forstand. Det er et forhold mellom to jevne parter, der utviklingen i prosessen, og effektene av prosessen, i stor grad er avhengig av ditt engasjement og din villighet til å omsette innsikt og bevisstgjøring til handling. Vårt ansvar som din coach er å legge til rette for en målrettet coachingprosess, som tar vare på deg og dine behov på en etisk og profesjonell måte.

 

Teamutvikling står vårt hjerte nær. Et av verktøyene vi bruker i teamutvikling, i tillegg til NLP og nevro-semantik, er 4MAT training system, som gir innsikt i teammedlemmenes kommunikasjon- og lærestil. Med 4MAT vil du sørge for at alle i teamet blir sett, hørt og føler seg integrert. 


Vi gjennomfører vår coaching med fysiske og digitale møter for kunder over hele landet.